Các Phím Tắt Thường Dùng Trong Word

Những người sử dụng word có kinh nghiệm thường rất thích sử dụng phím tắt. Các tổ hợp phím dùng để thực hiện một lệnh nào đó và nó không liên quan tới những gì hiện ra màn hình. Các phím phải được ấn cùng một lúc để kích hoạt lệnh. Sau đây là bài chia sẻ chi tiết về các phím tắt trong word và hướng dẫn sử dụng word.

Những phím tắt thường dùng

Ctrl+N: tạo mới một tài liệu.
Ctrl+O: mở tài liệu.
Ctrl+S: lưu tài liệu.
Ctrl+C: sao chép văn bản.
Ctrl+X: cắt nộ dung đang chọn.
Ctrl+V: dán văn bản.
Ctrl+F: bật hộp thoại tìm kiếm.
Ctrl+H: bật hộp thoại thay thế.
Ctrl+P: bật hộp thoại in ấn.
Ctrl+Z: hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng.
Ctrl+Y: phục hồi hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl+Z.
Ctrl+F4,Ctrl+W,Alt+F4: đóng van bản, đóng cửa sổ Ms Word.
Ctrl+Mũi tên: di chuyển qua 1 từ.
Ctrl+Home: về đầu văn bản.
Ctrl+End: về vị trí cuối cùng trong văn bản.
Ctrl+Shift+Home: chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
Ctrl+Shift+End: chọn vị trí hiện tại đến cuối văn bản.
Ctrl+A: chọn tất cả đối tượng trong văn bản.
Ctrl+B: định dạng in đậm.
Ctrl+D: mở hộp thoại định dạng font chữ.
Ctrl+I: định dạng in nghiêng.
Ctrl+U: định dạng gạch chân.
Ctrl+E: căn giữa đoạn văn bản đang chọn.
Ctrl+J: căn đều đoạn văn bản đang chọn.
Ctrl+L: căn trái đoạn văn bản đang chọn.
Ctrl+R: căn phải đoạn văn bản đang chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *