Dùng Hàm countif để đếm Ô có chứa dữ liệu trong excel

Nếu bạn cần đếm số lượng ô có chứa dữ liệu là định dạng TEXT, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTIF để đếm xem ô nào trong vùng dữ liệu thuộc định dạng TEXT

ham countif excel
ham countif excel

Công thức: 

[box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=””]=COUNTIF(B3:B7,”*”)[/box]

Và ngược lại nếu bạn muốn biết xem trong dãy cột, cột nào dạng số

 

Hàm COUNTIF đếm số cột trùng với vùng dữ liệu được cung cấp, Trong ví dụ này vùng dữ liệu tôi chọn từ B3 đến B7. và điều kiện tôi đưa vào trong hàm là “*” để tìm xem cột có bao nhiêu Ô chứa định dạng là TEXT

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]=COUNTIF(range, criteria)[/box]

Range: vùng dữ liệu B3:B7

Criteria: Điều kiện “*”

Lưu ý: 

  • Giá trị của điều kiện là True (Đúng) và False (sai) thì không đếm được định dạng TEXT
  • Định dạng là kiểu số sẽ không được đếm, trừ trường hợp dữ liệu nhập vô là số nhưng định dạng là kiểu TEXT
  • Ô trống mà được bắt đầu bằng nhảy đơn cũng sẽ được coi là định dạng text và sẽ được đếm

Ngoài ra với trường hợp này bạn cũng có thể dùng hàm SUMPRODUCT để đếm dữ liệu có định dạng là kiểu TEXT và kèm theo hàm ISTEXT

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]=SUMPRODUCT(ISTEXT(range))[/box]

ISTEXT(range): Hai dấu “–” được gọi là phủ định của phủ định, Câu này có nghĩa “Tìm trong vùng dữ liệu những định dạng là TEXT” nếu bạn chỉ để một dấu “-” nó sẽ ra âm nên phải thêm một dấu “-” nữa để nó ra dương.

Bạn tìm hiểu thêm về: Hàm ISTEXT

Giá trị trả về kết quả là Đúng hoặc Sai, và hàm SUMPRODUCT sẽ công tất cả giá trị lại với nhau và cho ra kết quả đúng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *