Tác dụng của từng loại ổ cứng western

3585649_WD_Infographic_resize

Có thể bạn sẽ thăc mắc vì sao ổ cứng HDD WESTERN lại có nhiều màu như vậy, tuy cùng dung lương mà mỗi màu lại khác nhau. có gì khác biệt giữa màu này với màu kia, tác dụng của nó như thế nào ?

Dựa vào bảng mô tả  chúng ta sẽ dễ nhận biết hơn.

Bảng tóm tắt tính năng của ổ cứng  WESTERN
Bảng tóm tắt tính năng của ổ cứng WESTERN
3585649_WD_Infographic_resize
3585649_WD_Infographic_resize

Tổng hợp bài viết từ http://western.com.vn