Home > Tag Archives: hàm excel

Tag Archives: hàm excel

Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Excel

thu-thuat-excel

Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Excel Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi. Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô. Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm. Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn. Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng. Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới. Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải. Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn. ...

Read More »
Sữa chữa máy tính tại nhà|Sữa chữa laptop|Nạp mực máy in