Tag Archives: thủ thuật excel

Hàm Cắt chuỗi và nối chuỗi trong excel

Trong bài này sử dụng các hàm excel trong nhóm hàm cắt chuỗi và nối chuỗi gồm :CONCATENATE, LEFT, MID, REPT, RIGHT Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu thô  như bảng: Trích lọc dữ liệu Mã Số chỉ riêng số, Nối Cột Họ và Cột tên thành một cột Họ, tên lót Tên Mã số Năm […]

Hàm TEXT hàm xử lý văn bản và chuỗi Text functions trong excel

office-excel-2013

Những hàm xử lý văn bản và chuỗi trong excel thường gặp: trong bài này sẽ có ví dụ cụ thể cho từng hàm và bạn có thể tải file đính kèm ở dưới bài viết để tham khảo. Những hàm này được cung cấp sẵn trong bộ sản phẩm excel, để giúp bạn giải […]

Dùng Hàm countif để đếm Ô có chứa dữ liệu trong excel

ham countif excel

Nếu bạn cần đếm số lượng ô có chứa dữ liệu là định dạng TEXT, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTIF để đếm xem ô nào trong vùng dữ liệu thuộc định dạng TEXT Công thức:  [box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=””]=COUNTIF(B3:B7,”*”)[/box] Và ngược lại nếu bạn muốn biết xem trong dãy cột, cột nào dạng số […]