Home > Tag Archives: thủ thuật excel

Tag Archives: thủ thuật excel

Hàm Cắt chuỗi và nối chuỗi trong excel

Trong bài này sử dụng các hàm excel trong nhóm hàm cắt chuỗi và nối chuỗi gồm :CONCATENATE, LEFT, MID, REPT, RIGHT Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu thô  như bảng: Trích lọc dữ liệu Mã Số chỉ riêng số, Nối Cột Họ và Cột tên thành một cột Họ, tên lót Tên Mã số Năm sinh Nguyễn Khoa Vinh s14719 1955 Trần văn Han k14719e 1955 Trương Nguyễn Khuyến T17874N 1978 Trần Dũng A13981r 1982 Lê Thị Năm y18227 1952  

Read More »

Hàm TEXT hàm xử lý văn bản và chuỗi Text functions trong excel

office-excel-2013

Những hàm xử lý văn bản và chuỗi trong excel thường gặp: trong bài này sẽ có ví dụ cụ thể cho từng hàm và bạn có thể tải file đính kèm ở dưới bài viết để tham khảo. Những hàm này được cung cấp sẵn trong bộ sản phẩm excel, để giúp bạn giải quết công việc với những kiểu chuỗi. chuyển đổi qua lại giữa định dạng chuỗi sang các định dạng khác nhanh hơn, có thể cắt và nối chuỗi lại với nhau…. 1. Hàm loại bỏ những ký tự thừa CLEAN(Text): Loại bỏ những ký tự không ...

Read More »

Dùng Hàm countif để đếm Ô có chứa dữ liệu trong excel

ham countif excel

Nếu bạn cần đếm số lượng ô có chứa dữ liệu là định dạng TEXT, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTIF để đếm xem ô nào trong vùng dữ liệu thuộc định dạng TEXT Công thức:  Và ngược lại nếu bạn muốn biết xem trong dãy cột, cột nào dạng số   Hàm COUNTIF đếm số cột trùng với vùng dữ liệu được cung cấp, Trong ví dụ này vùng dữ liệu tôi chọn từ B3 đến B7. và điều kiện tôi đưa vào trong hàm là “*” để tìm xem cột có bao nhiêu Ô chứa định dạng là TEXT Range: ...

Read More »
Sữa chữa máy tính tại nhà|Sữa chữa laptop|Nạp mực máy in